דיון במשבר האירו, מהכנס השנתי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר

מרץ 11, 2012

ב-20 בדצמבר 2011 התקיים הכנס השנתי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים. במהלך הכנס נערך פאנל בנושא משבר האירו. הדוברים בפאנל היו פרופ' ברי אייכנגרין (המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת ברקלי); פרופ' ליאו ליידרמן (בית הספר לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב; בנק הפועלים) ופרופ' דניאל צידון (בית הספר לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב; ראש חטיבת שוקי הון ומשנה למנכ"ל, בנק לאומי). הנחה את הפאנל פרופ' נתן זוסמן (מנהל חטיבת המחקר, בנק ישראל; המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים). הדוברים בפאנל נדרשו לשורשי משבר האירו, להבחנות בין אירופה לארצות הברית, למדיניות הרצויה באירופה ולהשלכות על מדינת ישראל. לקרוא את המשך הרשומה «

מודעות פרסומת

משבר הדיור בישראל – הרצאה ודיון, מהכנס השנתי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר

מרץ 11, 2012

ב-20 בדצמבר 2011 התקיים הכנס השנתי של התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים. במהלך הכנס נערך פאנל בנושא דיור בר השגה. שני הדוברים העיקריים בפאנל היו ד"ר אמילי סילברמן (המרכז לחקר העיר והאזור ומוסד שמואל נאמן למחקרי מדיניות לאומית, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל) וד"ר חיים פיאלקוף (המכון ללימודים עירוניים ואזוריים, האוניברסיטה העברית בירושלים; לשעבר מנכ"ל משרד השיכון). פרופ' אביה ספיבק (עמית בכיר בתוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים; המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב) שימש יו"ר הפאנל ומתדיין. הדוברים בפאנל נדרשו לשורשי מצוקת הדיור, להשלכותיה על משקי הבית ולהצעות לפעולה בתחום. ברקע הדברים עמדה עבודה רחבת היקף בנושא שערכו ד"ר סילברמן וד"ר פיאלקוף עם פרופ' רחל אלטרצן (הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל) מטעם משרד הפנים. לקרוא את המשך הרשומה «


הקצאת זכויות הגז הטבעי ככלי להשאת התועלת הכלכלית-חברתית של ישראל

מרץ 11, 2012

מאת: נדיה מוגילבסקי ויאיר שגיא

1.    היקף עתודות הגז הטבעי שנתגלו במים הכלכליים של ישראל הוא עצום. שוויין נאמד בעשרות מיליארדי דולרים. יש פוטנציאל גבוה לגילוי עתודות גז גדולות נוספות בשטח המים הכלכליים של מדינת ישראל, המשתרע על פני 25 מיליון דונם (שטח הגדול משטחה היבשתי של מדינת ישראל).

2.   נקודת המוצא לדיוננו אינה יכולה להיות שנויה במחלוקת: הגז הטבעי הוא משאב ציבורי. ככזה מחויבת המדינה למקסם את התועלת הציבורית הנובעת מניצולו. עמידה באמת מידה זו מחייבת את המדינה להגדיר מטרות שהיא מבקשת להשיג באמצעות פיתוח משק הגז הטבעי בישראל, מתוך ההנחה הברורה שמנגנון הקצאת זכויות הגז הטבעי חייב לשמש כלי להשגת המטרות האלה. לקרוא את המשך הרשומה «


המחאה החברתית והמגזר הערבי בישראל: ראיון עם פרופ' עזיז חידר

מרץ 11, 2012

מראיין: טל וולפסון

אף על פי שהמחאה החברתית מהקיץ האחרון תוארה כמחאתו של מעמד הביניים בישראל המגזר הערבי כמעט לא השתתף בה. נושא זה עמד במרכז הראיון עם פרופ' עזיז חידר ממכון ון ליר בירושלים. עמדתו של פרופ' חידר היא שבקרב המגזר הערבי הולך ומתפתח מעמד ביניים הסובל ממצוקות דומות למצוקותיו של המגזר היהודי, ולפיכך הנושאים העיקריים שעמדו בבסיס המחאה החברתית נוגעים אף לערבים בישראל.