"השאלה היא איפה שמים את הכסף: השנה המדינה הוציאה 100 מיליון שקל על תכנון הרכבת לאילת, בעוד שסכום זהה קוצץ מההשכלה הגבוהה": ראיון עם פרופ' ערן פייטלסון

מרץ 30, 2014

מראיינים: ירדן קידר ועלי בינג

בשנה האחרונה נחשף הפער הניכר בין הוצאות המדינה להכנסותיה ובעקבות כך נדרש קיצוץ ניכר בתקציב המדינה. עם זאת, ההשקעה של מדינת ישראל בתשתיות תחבורה לא קוצצה. יתר על כן, בשנים האחרונות מממן משרד התחבורה כמה מיזמים גדולים מאוד בתחום התשתיות, מתוך תפיסה שהשקעה בתשתיות תוביל לצמיחה עתידית. יצאנו לשוחח עם פרופ' ערן פייטלסון מהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים בנוגע למדיניות תחבורתית רצויה במדינת ישראל. לקרוא את המשך הרשומה «

מודעות פרסומת

קורסים להכשרה מקצועית בישראל: יישום המודל "מערך החניכה" (Apprenticeship)

מרץ 30, 2014

מאת: מישל סטרבצ'ינסקי וירדן קידר

בניגוד למדינות המפותחות, שבהן צפויה ירידה דרסטית בכוח העבודה, בישראל צפוי אחוז בני 15–64 מסך האוכלוסייה להישאר באותה רמה (ראו תרשים 1). עם זאת, הרכב אוכלוסיית הצעירים צפוי לעבור תמורות ניכרות: משקלם של החרדים והערבים צפוי לעלות מ-30% היום ל-50% בשנת 2060.[1] דבר ידוע הוא שאוכלוסיות אלו חייבות לעבור תהליך של אקדמיזציה ושל הגברת הכשרתם למקומות העבודה.[2] לקרוא את המשך הרשומה «


יעדים חברתיים: האם יש בהם צורך בישראל?

מרץ 30, 2014

מאת: דניאל גוטליב

א. מבוא

לפי המדידה היחסית הרשמית עלו ממדי העוני ואי-השוויון בישראל בתחילת שנות האלפיים עלייה חדה עקב כמה תהליכים: הפרטה הולכת וגוברת מאמצע שנות השמונים ואילך, פתיחת שערים לא מבוקרת לעובדים זרים החל ב-1993, מיתון כלכלי חריף בסוף 2002 וב-2003. החדות שבה עלו ממדי העוני בשנים 2003 ו-2004 יש לתלותה בקיצוץ הנרחב של הקצבאות ובהרעת תנאי קבלתן בשנים אלו. במקום להיות רשת ביטחון חברתית אחרונה לאנשים שמתקשים להסתגל למציאות החדשה הרעו באותן שנים את מדיניות הרווחה על ידי קיצוץ נרחב במערכת הביטחון הסוציאלי, בעיקר בתחומי קצבאות הילדים, הבטחת ההכנסה והאבטלה. מאז לא חל שיפור חברתי של ממש (ראו להלן תרשים 1א). גם הצמיחה הכלכלית מאז 2004 לא הצליחה לשנות מצב זה לטובה. מסקנה זו תקפה לא רק למדידת העוני הקיימת, אלא גם להגדרות חלופיות שמביאות בחשבון נוסף על הכנסות כספיות גם סלי מוצרים מזעריים והכנסות לא כספיות והכנסות דמוי כספיות (כגון סבסוד מוצרים) (ראו להלן תרשים 2). לקרוא את המשך הרשומה «


הצעה שאי אפשר לסרב לה? כיצד משפיעים גילוי נאות ורמת אוריינות פיננסית על בחירת מכשיר חיסכון פנסיוני בעת מפגש עם סוכן ביטוח

מרץ 30, 2014

מאת: אייל כרמל, דנה כרמל, דויד לייזר ואביה ספיבק

‎‎‎‎

בחירת מכשיר חיסכון פנסיוני היא החלטה רבת חשיבות ובעלת השפעה לטווח ארוך, אך גם החלטה מורכבת הדורשת ידע רב. בסדרת מחקרים שבחנו כיצד משפיעה פגישה עם סוכן ביטוח על בחירת מכשיר פנסיוני נמצא כי הצרכנים בוחרים באופן עקבי בהתאם להמלצתו של הסוכן. עם זאת, שילוב של גילוי נאות בנוגע לניגוד עניינים של סוכן הביטוח עם רמת אוריינות פיננסית גבוהה של מקבל ההחלטה עשוי במקרים מסוימים למתן השפעה זו. לקרוא את המשך הרשומה «