"למרות מגמת הדעיכה בכלכלת הבחירות ברשויות המקומיות המחקרים מראים כי הגירעון התקציבי בשנת בחירות הוא גדול בצורה משמעותית מהשנים הסמוכות לו": ריאיון עם מומי דהן לקראת הבחירות לרשויות המקומיות

אוקטובר 13, 2013

מראיין: עלי בינג

לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, הצפויות להתקיים ב-22 באוקטובר 2013, קיימנו ריאיון עם פרופ' מומי דהן, ראש בית הספר פדרמן למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית ועמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, בנוגע למאפייני הבחירות לרשויות המקומיות, לממשקים בין שלטון מרכזי לשלטון מקומי ועוד. לקרוא את המשך הרשומה «

מודעות פרסומת

מתי מעלות ממשלות ישראל את המסים?

אוקטובר 12, 2013

מישל סטרבצ'ינסקי*

בין השנים 2012 ל-2014 העלתה ממשלת ישראל את נטל המס בכ-18 מיליארד שקל (כמוצג בלוח 1), שהם 1.8% תוצר. חבילת המסים כללה בעיקר מסים עקיפים (העלאת שיעורי המע"מ, העלאת המס על טבק ועל אלכוהול, העלאת המס על מוצרי יוקרה) והכבדה ניכרת במסים הישירים (בעיקר העלאת מס הכנסה ליחידים והעלאת מס החברות). לקרוא את המשך הרשומה «


מערבה לאן? עשור של שינויים בנמלי ישראל

אוקטובר 11, 2013

אייל טבת

בעשור החולף נעשו שינויים רבים בנמלי ישראל. בשנת 2003 החליטה ממשלת ישראל על שינוי מבני בענף הנמלים. עיקרו של השינוי: הפיכת הנמלים חיפה, אשדוד ואילת, שנוהלו עד אז במסגרת רשות הנמלים, לשלוש חברות נמל ממשלתיות עצמאיות שיופרטו בהדרגה. לקרוא את המשך הרשומה «


הכשרת הנדסאים למשק: המדיניות הרצויה

אוקטובר 10, 2013

נטע אלול[*]

באופן מסורתי רואה את עצמו הממשל כשחקן ביצירת התאמה בין כוח העבודה לצורכי המשק, והוא משקיע משאבים בקיום מערך הכשרות מקצועיות ובתקצוב מקצועות נדרשים. מעורבות זו ניכרת בייחוד בתחומים שבהם השחקנים הבודדים במשק אינם מפנימים את ההשפעות החיצוניות החיוביות הנלוות להשקעה, ואת תרומתן לצמיחה במשק ואף לירידה בשיעור האבטלה. לקרוא את המשך הרשומה «