"השאלה היא איך זה שעם כל האינדיקטורים המצוינים שיש לכלכלת ישראל אנשים יצאו לרחובות במחאה": ריאיון עם ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן

יוני 19, 2013

מראיינים: עלי בינג וטל וולפסון

לאחר הבחירות האחרונות וכינון הממשלה החדשה התמנה ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן ליו"ר ועדת הכלכלה. יצאנו לשוחח עמו על אודות סוגיות שונות בתקציב המדינה, וכן על סוגיות הנידונות בימים אלו בוועדת הכלכלה – ייצוא הגז, תחרות בשוק הבנקים ועוד. לקרוא את המשך הרשומה «

מודעות פרסומת

בחינת תקציב הממשלה החדשה

יוני 19, 2013

מאת: לאה אחדות, אביה ספיבק ומישל סטרבצ'ינסקי

על רקע הגשת תקציב הממשלה לאישורה של הכנסת עדכנה התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר את המסמך "תקציב הממשלה החדשה". המסמך כולל ניתוח של הצעות הממשלה, ובפרט השפעת התקציב על התוצר וההתפתחות של משקל הוצאות הממשלה הרחבה בתוצר, מתוך ניתוח ההתפתחות של ההוצאה האזרחית. לקרוא את המשך הרשומה «


השתתפות בכוח העבודה ופרישה: התפקיד של בריאות ואיכות העבודה

יוני 19, 2013

מאת: לאה אחדות

בתחילת שנות התשעים של המאה הקודמת חלה תפנית במגמת הירידה בשיעורי ההשתתפות בשוק העבודה שאפיינה את מדינות ה-OECD בשני העשורים שקדמו לכך, ומאז נרשמה עלייה בשיעור ההשתתפות של גברים, בעיקר מבוגרים, ובגיל הפרישה בפועל של נשים וגברים כאחד. לקרוא את המשך הרשומה «


התמדה של סטודנטים במערכת ההשכלה הגבוהה ונשירה ממנה

יוני 19, 2013

מאת: ענת גופן

רכישת השכלה גבוהה היא צומת משמעותי בחייו של אדם, בין היתר בשל השפעתה המכרעת של השכלה על ההכנסה, על התעסוקה ועל איכות חייו בעתיד. בעשורים האחרונים מספר הולך וגדל של צעירים בעולם המערבי נכנסים בשעריה של מערכת ההשכלה הגבוהה. בישראל חל גידול ניכר במספר הסטודנטים עם העלייה בשיעור הזכאים לתעודת בגרות ועם פתיחתן של מכללות אקדמיות באמצע שנות התשעים של המאה העשרים, כך שבעשור שבין תש"ן (1989–1990) לתש"ס (1999–2000) עלה מספר הלומדים ביותר מפי שניים (מ-76,000 ל-165,000). לקרוא את המשך הרשומה «