על גיוס חרדים: ריאיון עם פרופסור אבי בן בסט

מרץ 20, 2013

מראיינים: עלי בינג וטל וולפסון

נושא השוויון בנטל הוא נושא מרכזי בסדר היום הציבורי בחודשים האחרונים, וביתר שאת בחודשי הבחירות ובימי הקמת הקואליציה. בחודש פברואר 2013 פרסמו הפרופסורים אבי בן בסט, מומי דהן ומרדכי קרמניצר מתווה לגיוס חרדים בצה"ל במסגרת המכון הישראלי לדמוקרטיה.[1]  במקביל במהלך המשא ומתן הקואליציוני עלו בשנית על סדר היום הציבורי מסקנות ועדת בן בסט משנת 2006, שהחליטה על קיצור השירות בצה"ל. יצאנו לשוחח עם פרופ' אבי בן בסט על נושאים אלו. יש לציין כי הריאיון התקיים ב-11 במרץ 2013 בזמן המשא ומתן הקואליציוני ועוד לפני ההקמה הרשמית של הקואליציה הנוכחית.בין מועד הראיון לפרסומו, נחתמו והתפרסמו ההסכמים הקואלציונים וביניהם המתווה המוסכם לשוויון בנטל. במסגרת מודל זה נקבעה מכסה של 1800 אנשים מכל שנתון שיוכרו כ'מתמידים' ויזכו בפטור משירות צבאי או אזרחי. כמו כן, נקבע כי עד לגיוס מלא בשנת 2017 צה"ל יגייס חרדים במספר הולך וגדל בהתאם ליעדים מספריים שנקבעו. במשך תקופת מעבר זו, כל חרדי שיבחר שלא להתגייס יקבל פטור מיידי משירות. בנוסף, החל משנת 2015 השירות בצה"ל יקוצר בהדרגה עד לשנתיים. לקרוא את המשך הרשומה «

מודעות פרסומת

תקציב הממשלה החדשה: הצעת התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר

מרץ 20, 2013

מאת: לאה אחדות, מישל סטרבצ'ינסקי ואביה ספיבק

עד חודש יולי תגיש הממשלה החדשה את תקציב המדינה לשנת 2013. התקציב נמצא על פרשת דרכים: איך לפתור את הגירעון המבני? האם לקצץ בהתחייבויות בצד ההוצאה? האם לבצע העלאת מסים נוספת? חשוב שבעת קבלת ההחלטות יוכנו לממשלה תרחישים חלופיים המעלים את היתרונות והחסרונות של הצעדים השונים. בערב עיון בנושא התקציב הציגו חוקרי התוכנית לכלכלה וחברה את ממצאיהם בנוגע למדיניות הפיסקלית של הממשלה, להוצאות הביטחון ולתשלומי ההעברה. לקרוא את המשך הרשומה «


הסדרי חוב: האם נדרשת הסדרה בסיסית?

מרץ 20, 2013

מאת: עקיבא אופנבכר

תקציר

הסדר חוב מיטיב גם עם החייבים וגם עם הנושים באיגרות החוב שבהסדר, בהשוואה לפירוק החברה, אך הוא עלול לפגוע בציבור הרחב של חוסכים ומשקיעים בטווח הארוך אם נוצרת נורמה בלתי רצויה של אי-עמידה בהחזר חובות. המושג "סיכון מוסרי", המוכר מתחום הביטוח האישי, מוזכר לעתים קרובות בדיונים בהסדרי חוב אך אינו מתאר במדויק את אופי הבעיה. מושג פחות מוכר בכלכלה – "חוסר עקביות על פני זמן" – מיטיב לסכם את הבעייתיות של הסדרי חוב מנקודת המבט של הציבור הרחב. הבנה מדויקת יותר של הבעייתיות בהסדרי חוב מובילה להמלצה שיש לשקול את הסדרת עצם האפשרות לבצע הסדרי חוב. מאמר זה מציג את הבעייתיות הטמונה בהסדרי חוב, מסביר את המושגים המוזכרים ומציע כיווני חשיבה על הסדרה אפשרית. לקרוא את המשך הרשומה «


המיעוט הנבחר: כיצד עיצב הלימוד את ההיסטוריה הכלכלית של היהודים

מרץ 20, 2013

מאת: צבי אקשטיין[*]

בשנת 70 לספירה היו רוב היהודים חקלאים אנאלפביתים שהתגוררו בארץ-ישראל, במסופוטמיה ובמצרים. הם מנו אז כ-5.5 מיליון נפש (10% מהאוכלוסייה), ועד שהקים מוחמד את האימפריה המוסלמית ב-632 לספירה ירד מספרם לכמיליון וחצי (2% מהאוכלוסייה). מסוף האלף הראשון היו היהודים מיעוט של עירונים משכילים שהתמחו במסחר, במלאכות יד, בהלוואה בריבית וברפואה, והתגוררו במאות ערים ברחבי העולם המוכר, מסביליה ועד מנגלור. מרביתם (כ-75%) התגוררו בעיראק ובאיראן, אך קהילות גדולות התבססו בצפון אפריקה, בספרד ובמערב אירופה.

לקרוא את המשך הרשומה «