השוואה בין המצעים הכלכליים-חברתיים של המפלגות הגדולות בבחירות 2013

ינואר 13, 2013

מאת: עלי בינג

ב-22 בינואר  2013 עתידות להתקיים בחירות בישראל. כשנה וחצי לאחר המחאה החברתית ולאחר שהיתה עדנה מחודשת לשיח החברתי-כלכלי, נראה כי בבחירות האלה מושם דגש מיוחד על המדיניות הכלכלית-חברתית של המפלגות. לפיכך, וכדי להקל על ההתמצאות במפה הפוליטית, בחרנו להביא את עיקרי מצעי המפלגות הגדולות בתחום הכלכלי-חברתי. ההשוואה נעשתה על פי המצעים של המפלגות המופיעים באינטרנט. יש להדגיש כי בטבלה מטה מופיעים עיקרי הדברים, וכדי לגלות את התמונה המלאה מומלץ לעיין במצעי המפלגות.

להלן ההשוואה בין המצעים (PDF)

לקרוא את המשך הרשומה «

מודעות פרסומת

"כאשר 'יתד נאמן' יוצא נגדנו גם לו יש תעסוקה": ריאיון עם הרב הרשל קליין- על תעסוקת חרדים

ינואר 13, 2013

מראיין: עלי בינג

נראה שיש הסכמה כי סוגיית התעסוקה היא אחת הסוגיות החשובות בכלכלה ובחברה הישראלית. סוגיית התעסוקה נוגעת ביתר שאת לציבור החרדי ולשאלת השתתפותו בכוח העבודה. בשנים האחרונות נראה שיש מגמה של יציאה נרחבת יותר של גברים ונשים חרדים לעבודה. סביב סוגיות אלה נפגשנו לשיחה עם הרב הרשל קליין, המנהל הארצי של תוכנית "מפתח – מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים" מבית "ג'וינט ישראל"-"תב"ת". לקרוא את המשך הרשומה «


כוחות השוק בהשכלה הגבוהה: הזדמנויות ואתגרים

ינואר 13, 2013

מאת: משה יוסטמן

כוחות השוק צרים על ההשכלה הגבוהה מכל עבר. תפקידה של ההשכלה בכללותה השתנה מאד במאה השנים האחרונות, ובכלל זה תפקידה של ההשכלה הגבוהה, שבו אתמקד בדברים אלה: כיום נובע עיקר ערכה של ההשכלה הגבוהה מתרומתה הכלכלית. כלכלות העולם נעשות יותר ויותר מבוססות-ידע, ורואות בהשכלה מנוע עיקרי של צמיחתן.

     מוסדות להשכלה גבוהה מכשירים את כוח האדם המיומן שכלכלות מבוססות-ידע נשענות עליו, ופועלות כחממות לחידושים מדעיים בעלי ערך מסחרי. זאת ועוד, עם הדמוקרטיזציה של שוקי העבודה, התעצם מאד תפקידה של ההשכלה גבוהה כגורם מסנן, המרחיב את הנגישות למשרות מועדפות בקרב אוכלוסיות מגוונות, בד בבד עם צמצום תפקידה המסורתי כגורם חיברוּת לבני עליה. לקרוא את המשך הרשומה «


השתלבות חרדים וערביות בשוק העבודה: חזון או מציאות?

ינואר 13, 2013

מאת: מישל סטרבצ'ינסקי

לאחר קיצוץ קצבאות הילדים בשנת 2003 והחלפתן בתוכנית מענק ההכנסה ב-2008 מתקיים בישראל ניסיון של שילוב אוכלוסיית המגזר החרדי והמגזר הערבי בשוק העבודה. בקרב החרדים מדובר בעיקר בגברים, ובקרב הערבים מדובר בנשים. לתהליך זה חשיבות מכרעת מאחר שקבוצות אלו הן העניות ביותר בחברה, והם יהיו חלק ניכר מכוח העבודה האזרחי בשנת 2025. לקרוא את המשך הרשומה «